Μελέτες Αγροτικών Προγραμμάτων

Προκειμένου οι Αγροτικές Επιχειρήσεις να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυξημένες απαιτήσεις του ανταγωνισμού αλλά και στην ανάγκη για ανάπτυξη και εξεύρεση πόρων είναι απόλυτα απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 
Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ | Farming Solutions εξειδικεύεται στην εκπόνηση και υποβολή Φακέλων για τα προγράμματα των Νέων Αγροτών και των Σχεδίων Βελτίωσης.
 
Τα εντυπωσιακά ποσοστά μας στην έγκριση φακέλων οφείλονται στη μεγάλη μας εμπειρία διευθέτησης τέτοιου είδους προγραμμάτων.

Ετικέτες: Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Προγραμματα, Μελέτες